ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม คลิก

เปิดไฟล์ PDF เพื่อศึกษา คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน
50% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร