ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

ศึกษา E-book การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 คลิก

ศึกษาวิดีโอ ครูไทยในศตวรรษที่ 21

ศึกษารายละเอียด เรื่อง ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร คลิกที่นี่

ศึกษารายละเอียด เรื่อง ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่

ศึกษารายละเอียด เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)