ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษา E-book การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)