เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ลิงก์ศึกษารายละเอียด

หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
คลิกที่นี่

อ้างอิงจาก : http://www.trueplookpanya.com/

แบบทดสอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ตัวอย่างเกียรติบัตร