เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน

ศึกษารายละเอียด E-book หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเกียรติบัตร