ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง

ศึกษารายละเอียด วิดีโอการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล คลิกที่นี่

ศึกษารายละเอียด E-book การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล คลิกที่นี่

ลิงก์ศึกษารายละเอียด

หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School Management in Digital Era)
คลิกที่นี่

อ้างอิงจาก : http://www.trueplookpanya.com/

แบบทดสอบหลักสูตรการบริหารสถานศึกษา
ยุคดิจิทัล (School Management in Digital Era)