ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)

ตัวอย่างเกียรติบัตร