ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน
80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร