ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คลิก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คลิกที่นี่
ลิงก์โครงการโรงเรียนสุจริต คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน
70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร