ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน
80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร