ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)

ตัวอย่างเกียรติบัตร