ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

ศึกษา E-book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน
70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ )

ตัวอย่างเกียรติบัตร